Me pakkume ADD tänavavalgustuse juhtimissüsteemi. Antud süsteem võimaldab juhtida tänavavalgustust nii automaatselt, kui ka teostada oreratiivseid sisse- ja väljalülitamisi kaugjuhtimise teel .

Automaatne juhtimine toimub ettemääratud graafiku alusel. Dispetseril on võimalik määrata valgustite tööaeg vastavalt etteantud nõuetele, näiteks aasta hooaegne graafik

Operatiivsed juhtimisfunktsioonid võimaldavad dispetseril ksekusest juhtida tänavavalgustust kaugjuhtimise teel. Kõik juhtimise käsud suunatakse sidekomunikatsiooni kanalite kaudu juhtimisreleeni.

Süsteem on realiseeritud koormust juhtivate kontrolleritega, sidekomunikatsiooni seadmete ja ADDAX tarkvara kasutamisega.Andmete vahendamine ja käsude edastamine toimub läbi erinevate sidekomunikatsiooni kanalite Ethernet, GPRS, või kasutades elektriliine (power line communication – PLC).

Antud süsteem oli väljatöötatud ADD GRUP spetsialistide poolt,kes omavad pikkaajalist kogemust mõõte- ja automaatikaseadmete väljatöötamisel.

Koormuse juhtimise controller

Koormuse juhtimise controller on programmeeritav seade,mis täidab alljärgnevaid funktsioone:

 • Koormuse juhtimine etteantud ööpäevaringse graafiku alusel, või otsese juhtimisega keskusest PL LV ( madalpinge elektrivõrgu kaudu)
 • Elektrienergia tarbimise arvestus ( täpsusklass 1 )
 • Seadme tööaja arvestus
 • Koormuse seisundi kontroll
 • Andmete arhiveerimine ja edastamine keskusesse
 • Sisseehitatud kella sünkroniseerimine

LCU võimaldab konfigureerimist keskusest kaugjuhtimise teel ja on ettenähtud alljärgnevate koormuste juhtimiseks:

 • Majapidamise seadmed võimsusega kuni 1000W ( boilerid, kliimaseadmed, pumbad… )
 • Tööstuslikud seadmed ( juhtimine toimub läbi jõukontaktorite).
 • Tänavavalgustuse seadmete juhtimine.

 1. Seadme kest
 2. Seadme kestakaan
 3. Optilise liidese valgusdioodid
 4. Klemmliistu kaan
 5. Plommimise ava
 6. Tehase kleebis
 7. DIN-liist
 8. DIN-liistule kinnituse vedru

Võta meiega ühendust