Elero AS on 1991. aastal kohaliku erakapitali baasil asutatud elektritöid teostav ettevõte

Aktsiaselts Elero põhitegevuseks on madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste ehitus- ja remonttööd.

Pakume järgnevaid teenuseid:

  • Kuni 35 kV õhu- ja kaabelliinide rajamine,
  • alajaamade ehitus ja nende seadistamine,
  • tänavavalgustuse ehitus,
  • elektriinstallatsioonitööd,
  • elektrikilpide ehitus ja muude elektrisüsteemide remont ning hooldus.

AS Elero suuremad lepingud

Töö kirjeldus Maksumus
Reidi tee 2 831 729 €
Tallinna vanasadama AJ 21 (elekter, side) 2 699 400 €
Tallinna Sadama kaldaelektriühendused parvlaevadele I etapp 2 080 000 €
Haabersti ristmik 1 780 927 €
Tallinna Sadama kaldaelektriühendused parvlaevadele II etapp 1 386 665 €
Elektrilevi OÜ Tabasalu – Tiskre – Kakumäe piirkonna elektrivõrgu rekonstrueerimine I, II ja III etapp 1 017 004 €
Paldiski linna tänavavalgustuse renoveerimine 838 920 €

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Korraldame ettevõtte ärialaste eesmärkide saavutamist läbi juhtimissüsteemi protsesside nõuetekohase rakendamise.

Parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust.

Tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega

Kasutame keskkonda säästvaid ja toote kvaliteeti tõstvaid tootmistehnoloogiaid.

Vähendame jäätmeid ning suurendame ressursside taaskasutust.

Hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid.

Arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni.

Pakume kvaliteetseid tooteid ja teenuseid kliendi rahulolu tagamiseks.