ADDAX IMS kaugloetav elektrienergia arvestussüsteem

ADDAX IMS elektrienergia kauglugemise süsteem võimaldab andmete automatiseeritud kogumist. Andmed edastatakse süsteemi keskusse töötlemiseks,mis võimaldab neid salvestada ja analüüsida.

Antud süsteem koosneb nutikate elektriarvestitest, sideseadmetest ja tarkvarast. ADDAX IMS süsteem võimaldab elektritarbimise andmete kogumist ja edastamist juhtimiskeskusse, kasutades erinevaid sidekanaleid, sealhulgas ka olemasolevaid 0,4kV – 35kV elektriliine.

Add Grup

ADDAX IMS süsteem on välja töötatud ADD kontserni spetsialistide poolt, kes omavad 25-aastast mõõteseadmete tehnoloogia arendamise kogemust.

Eestis kasutavad ADD seadmeid alljärgnevad võrguettevõtted: Viru Keemia Grupp, Imatra Elekter AS, TS Energia OÜ, Loo Elekter AS, Sagro Elekter OÜ. Tänaseks on Eestis juba paigaldatud üle 30 000 ADD kaugloetavaid elektriarvesteid.

Elektriarvestid

Mitmetariifsed ( 6 tariifi ) elektrienergia arvestid on konstrueeritud aktiiv- ja reaktiivelektrienergia impordi ja ekspordi mõõtmiseks 3×230/400 V vahelduvvooluvõrkudes.

Arvesti on ettenähtud kasutamiseks AMI/AMR kauglugemissüsteemides.

ADD Elektriarvestid vastavad järgmiste standardite nõuetele: EN 50470-1:2005,EN 50470-3:2005, IEC 62052-11:2003, IEC 62053-21:2003, IEC 62053-23, IEC 61038, EN 50065-1.

1-faasiline elektriarvesti

 • Täpsusklass B
 • Baasvool / Maksimaalne voolutugevus 5A / 80A
 • Juhtimisrelee ( 240V / 80A)
 • Mitmetariifne arvestus
 • Energiasõltumatu mälu
 • Andmete kogumine fikseeritud ajavahemikudes (15min.;30min.;60min.)
 • Töötemperatuur -40°С kuni +70°С
 • Põhiline kommunikatsiooni liides PL modem ( PL 0,4kV )

3-faasiline otseühendusega elektriarvesti

 • Aktiivenergia mõõtmise täpsusklass B
 • Reaktiivenergia mõõtmise täpsusklass 2
 • Baasvool / Maksimaalne voolutugevus 10A / 80A;100A
 • Juhtimisrelee ( 240V / 80A;100A)
 • Mitmetariifne arvestus
 • Energiasõltumatu mälu
 • Andmete kogumine fikseeritud ajavahemikudes (15min.;30min.;60min.)
 • Töötemperatuur -40°С kuni +70°С
 • Põhiline kommunikatsiooni liides PL modem ( PL 0,4kV )

3-faasiline trafoühendusega elektriarvesti

 • Aktiivenergia mõõtmise täpsusklass C
 • Reaktiivenergia mõõtmise täpsusklass 2
 • Baasvool / Maksimaalne voolutugevus 5A / 10A
 • Mitmetariifne arvestus
 • Energiasõltumatu mälu
 • Andmete kogumine fikseeritud ajavahemikudes (15min.;30min.;60min.)
 • Töötemperatuur -40°С kuni +70°С
 • Põhiline kommunikatsiooni liides PL modem ( PL 0,4kV )

Kommunikatsiooniseadmed

Kasutades PLC tehnoloogiat, andmete edastamiseks arvestist keskusesse, kasutatakse kommunikatsiooniseadmeid.

Ruuter

Ruuteri põhifunktsiooniks on elektriarvestitest saadetud andmete kogumine ja edastamine keskusesse,ning keskusest saadetud käsude suunamine arvestitele. Arvestite kellade sünkroniseerimine.

 • komunikatsiooni tugi ja andmete säilitamine;
 • energiast sõltumatu mälu mahuga 0.5/8 Mb;
 • liitiumi patareiga sisseehitatud kell;
 • Kella käigutäpsus 24 h jooksul 0.5 s;
 • tööpinge 180V – 440 V;
 • sideliidesed PL LV, PL MV, CM.Bus, M.Bus,Ethernet, GSM/GPRS
 • töötemperatuur -40°С kuni +60°С

Keskpingekaabli Coupling Unit

Seade on ettenähtud routeri ja keskpinge kaabli sidumiseks, MV sideliidese kasutamisel,andmete edastamiseks keskpinge liinide kaudu.

 • impedants liinipoolel 15 Ω;
 • impedants seadme poolel 75 Ω

Tarkvara

ADDAX IMS tarkvara võimaldab tsentraliseeritult juhtida kauglugemissüsteemi,määrata andmete kogumise parameetreid,koguda ja säilitada andmeid.

 • Tarkvara paigaldamine tellija serverile;
 • AS Elero serveri kasutamise teenus (hosting).

Võta meiega ühendust