NVR2 GR2

Elero on Eesti kapitalil põhinev äriettevõte. Üle 25 aasta tegeleme elektripaigaldustöödega. Selle aja jooksul oleme välja töötanud töömeetodi, mis võimaldab lõpetada projektitöid kindlaksmääratud ajaks, järgides kõiki vajalike ohutusnõudeid.  Teostame alajaamade ehitust ja rekonstrueerimist, kaabel- ja õhuliinide ehitust. Pakume rendile ajutisi alajaamu ja teostame nende paigaldamist. Ehitame tänavavalgustust ja tänavavalgustuse juhtimissüsteeme. Pakume ADDAX kaugloetavate elektriarvestus süsteemide väljaehitamist, tarkvara paigaldusega ja arvestite tarnimisega otse tootjalt.