Kvaliteet

Juhtimissüsteem

AS ELERO on välja töötanud integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnaalase juhtimissüsteemi, mis vastab ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite nõuetele. AS ELERO kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika.

Korraldame ettevõtte ärialaste eesmärkide saavutamist läbi juhtimissüsteemi protsesside nõuetekohase rakendamise;

  • parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
  • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;
  • kasutame keskkonda säästvaid ja toote kvaliteeti tõstvaid tootmistehnoloogiaid;
  • vähendame jäätmeid ning suurendame ressursside taaskasutust;
  • hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
  • arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
  • pakume kvaliteetseid tooteid ja teenuseid kliendi rahulolu tagamiseks.