Elektritööd

Alajaamad

Ehitame uusi ja rekonstrueerimine olemasolevaid alajaamau kuni 35 kV. Meie kvalifitseeritud persoal omab pikakjalist kogemust alajaamade ehitamises, madal, kesk- ja kõrgepingeseadmete paigaldamisel ja renoveerimisel.

 Kommunikatsioonide ehitus

Ettevõte pakub kesk- ja madalpinge nii uute elektriliinide valjaehitamise kui ka olemasolevate rekonstueerimise täis teenust. Teostame trasside kaeve- ja taastamistöid Harjumaal ja Tallinnas. Omame kogemusi tööde teostamisel Vanalinnas.

 

Tänavavalgustus

Omame pikkaajalist tänavavalgustuse ehitamise kogemust. Teostame tänavavalgustuse juhtimissüsteemi paigaldus- ja häälestustöid.

 

Elektriarvestuse kauglugemise süsteem

Kauglugemissüsteemi väljaehitamine võtmed kätte. Seadmete müük, paigaldus ja seadistamine. Kauglugemissüsteemi tarkvara haldus. Meie poolt pakutav ADDAX kauglugemise süsteem on mitmes Euroopa riigis näidanud oma töökindlust ja lihtsust kasutamisel.